1 ud af 88 børn har autismespektrumforstyrrelser.

Autismespektrumforstyrrelser (ASD) er en række tilstande karakteriseret ved vanskeligheder med social interaktion, kommunikation og gentagen adfærd. Mens symptomerne og sværhedsgraden af ASD varierer fra person...